brands
3, April 2023

Konkurs per shofer

MC FOOD Sh.p.k me seli në Lipjan, aktiviteti i ynë kryesor afarist është tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve ushqimore përkatësisht produkteve të mishit, peshkut, perimeve të ngrira dhe produkteve të qumështit, shpallë:                                         KONKURS Pozita:  5 – Shofer (Vozitës) / Kategoria C Vendi:  Lipjan Kualifikimet e kërkuara: Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë […]

Me shume
3, April 2023

Konkurs per komercialist

MC FOOD Sh.p.k me seli në Lipjan, aktiviteti i ynë kryesor afarist është tregtia me shumicë dhepakicë e produkteve ushqimore përkatësisht produkteve të mishit, peshkut, perimeve të ngriradhe produkteve të qumështit, shpallë: KONKURS Pozita: 2 – Komercialist Vendi: Prishtinë,Mitrovicë Kualifikimet e kërkuara: Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV dhe Letër Motivuese, si dhe të […]

Me shume
1, November 2022

Konkurs per Merchadiser

MC FOOD shpk me seli në Lipjan, aktiviteti i ynë kryesor afarist është tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve ushqimore përkatësisht produkteve të mishit, peshkut, perimeve të ngrira dhe produkteve të qumështit, shpallë:                                                                        KONKURS Pozita: Merchandiser, 2 vend pune / Lokacioni: Fushë Kosovë Detyrat dhe Përgjegjësitë: Ёshtë përgjegjës për të gjitha kontaktet me blerësit […]

Me shume
31, October 2022

Konkurs per shofer

MC FOOD Sh.p.k me seli në Lipjan, aktiviteti i ynë kryesor afarist është tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve ushqimore përkatësisht produkteve të mishit, peshkut, perimeve të ngrira dhe produkteve të qumështit, shpallë:                                                  KONKURS Pozita:  4 – Shofer (Vozitës) / Kategoria C Vendi:  Lipjan Kualifikimet e kërkuara: Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë […]

Me shume